Rioolinspectie Amsterdam

Regelmatige verstoppingen in uw woning of bedrijf wekken steeds meer ergernissen op. Er hangt bijvoorbeeld steeds een sterke rioollucht in de gang of uw zieke ouder kan niet naar het toilet geholpen worden omdat het water blijft staan. U heeft misschien al een paar keer een riooldeskundige laten komen, maar zonder succes. In dat geval was het vast ook geen volwaardige specialist, want waar anderen stoppen, gaan wij verder!

U belt en onze rioolexpert komt zo snel mogelijk. Hij gaat eerst na of de verstopping met het standaard gereedschap kan worden opgelost. Misschien is er een voorwerp in de wc beland en blokkeert dit de boel. Misschien zit er wel een blok frituurvet in een leiding, maar waar? Soms is de verstopping oppervlakkig en kan deze binnen een dag opgelost worden. Soms ligt de blokkade, of de oorzaak ervan, dieper in het riool. Als onze specialist dit vermoedt, kan hij een rioolinspectie voorstellen.

Riool inspectie Amsterdam: hoe werkt het?

Helaas kan onze rioolvakman niet dwars door muren of vloeren kijken om te zien hoe het met uw riolering is gesteld. Maar we willen ook niet zomaar muren of vloeren openbreken om een rioolprobleem op te sporen. We maken dan ook gebruik van slimme middelen!

1. Inspectie met rioolcamera
De expert leidt een waterdichte camera door uw riolering. Via een monitor kan hij zien of er breuken in uw leidingen zitten, of dat uw leidingen verouderd of verzakt zijn. Misschien groeien er wel boomwortels in de buizen: ook die kunnen voor de nodige verstoppingen in woningen en bedrijven zorgen. Kortom, de camera is het derde oog van de rioolspecialist.

2. Visuele inspectie
Soms is de rioolcamera niet nodig. Als onze expert een kruipruimte moet onderzoeken (waar de leidingen goed zichtbaar zijn) dan doet hij dat meestal zelf. We spreken dan van een visuele inspectie.

3. Inspectie met rook
Als er een leidingbreuk vermoed wordt, dan kan deze breuk ook opgespoord worden met een rookgenerator. Onze riooldeskundige koppelt de generator aan een afvoer en zet hem dan aan. Uit de generator komt een witte rook. De rook trekt door alle leidingen. Zit er een breuk in een leiding, dan zal daar rook uit komen. De rioolspecialist ziet dan meteen om welke leiding het gaat.

Kosten rioolinspectie Amsterdam

De kosten voor een rioolinspectie in Amsterdam kunnen erg uiteenlopen. Onze specialist moet namelijk eerst bepalen met welke middelen hij de inspectie kan uitvoeren. Dan moet er ook nog bepaald worden hoeveel tijd de inspectie in beslag zal nemen. Mogelijk wilt u daarna misschien een uitgebreide rapportage inclusief videobeelden: hier kunt u een meerprijs voor verwachten.

Aanvraag rioolinspectie? Amsterdam kent zeer ervaren riooldeskundigen!

Een rioolinspectie is noodzakelijk als u regelmatig met meerdere rioolproblemen kampt. Lekkages, breuken en verstopping kunnen allemaal het gevolg zijn van een verouderd of verzakt riool. Misschien heeft u zelfs wel chemische ontstoppingsmiddelen gebruikt, waardoor uw leidingen beschadigd zijn geraakt. U weet het nooit! Pak dus nu uw telefoon. Onze rioolvakmannen nemen 24 uur per dag verzoeken aan.

Snel en vakkundig van uw verstopping af?

Wij staan 24/7 voor u klaar!